SZCZEPIENIA

Odporność organizmu na daną chorobę zależy od tego, czy znajdują się w nim odpowiednie przeciwciała, oraz od tego czy jest ich wystarczająco dużo. Każde przeciwciało jest skierowane przeciwko konkretnemu antygenowi umożliwiając jego neutralizacje i usuniecie z organizmu.
Szczenię pijąc mleko uzyskuje przeciwciała matczyne, które chronią organizm przed infekcją tylko przez kilka tygodni. Zdecydowanie dłużej trwa odporność czynna, nabyta dzięki naturalnemu kontaktowi z czynnikiem chorobotwórczym lub dzięki szczepieniom.
Szczepionki zawierając odpowiednio przygotowane bakterie lub wirusy mają zdolność pobudzania organizmu do syntezy odpowiednich przeciwciał. Idealnie przygotowana szczepionka to taka, która zawiera zarazek maksymalnie osłabiony, ale w stopniu minimalnym pozbawiony własności immunogennych, czyli silnie pobudzających organizm do odpowiedzi na szczepionkę. Gwarantuje to długotrwałą odporność na daną chorobę.
Matczyne przeciwciała ulegając stałemu spadkowi i zużyciu nie gwarantują szczenięciu ochrony przed zachorowaniem. Jest to kilkutygodniowy okres zwany LUK! IMMUNOLOGICZN!

Kiedy zaszczepia

Znaczna liczba szczeniąt już w wieku 6 tygodni jest wrażliwa na zachorowanie zarówno na parwowirozę jak i na nosówkę. Wynika za tego, że już wtedy psy mogą wkraczać w okres luki immunologicznej i zachorowań. Aby maksymalnie ochronić szczenię przed ryzykiem już w wieku 6 tygodni, po wcześniejszym odrobaczeniu, należy zaszczepia psa szczepionką przeciwko nosówce i parwowirozie.

Proponowany program szczepień:

6 tydzień: Nobivac Puppy DP
8-9 tydzień:  DHPPi+L ( + ewentualnie Corona)
12/13 tydzień:  DHPPi+L (+ ewentualnie Corona)
16 tydzień: szczepienie przeciwko wściekliźnie

Socjalizacja szczeniąt – rozwój psychiczny

Od dnia narodzin rozwojowi fizycznemu szczenięcia towarzyszy rozwój psychiczny.
Wed3ug behawiorystów wyodrębnia się kilka istotnych faz rozwoju psychicznego szczenięcia. W tym czasie psychika zwierzęcia na podstawie wydarzeń, w których ono uczestniczy kształtuje określone typy zachowań.
Jeśli proces edukacji przebiega bez zakłóceń i w odpowiednim czasie młody pies ma szanse nabyć właściwą wiedze o świecie i zająć odpowiednie miejsce na drabinie hierarchii najbliższego środowiska, z dużym prawdopodobieństwem wyrośnie na zrównoważonego psa, jeśli zaś nie, może stać się utrapieniem zarówno dla swojego pana, jak i otoczenia.

Etapy psychiczne psów

Pod względem psychicznym u psów wyróżnia się następujące etapy:

Do 2 tygodnia okres noworodkowy- okres socjalizacji psiej.
Od 2 do 7 tygodni- okres socjalizacji psiej.
Od 7 do 12 tygodnia- okres socjalizacji z człowiekiem.
Od 12 do 16 tygodnia- okres socjalizacji ze środowiskiem i okres hierarchizacji
Od 16 do 64 tygodnia- faza ucieczek
Do 14 miesięcy ( u niektórych ras kilka miesięcy później)- okres dojrzewania

Szczególną uwagę należy zwrócić na okres miedzy 12 a 16 tygodniem życia. Zakłada on wręcz eksponowanie szczeniaka na wszystkie możliwe sytuacje, które zdarzać się będą w dorosłym życiu. Wskazany jest tu kontakt z innymi psami, co jest potencjalnym ryzykiem zdrowotnym. Psy mogą być nosicielami różnych chorób, a przede wszystkim ciągle groźnej i niebezpiecznej parwowirozy. Oczywistym staje się fakt, że szczeniak musi być jak najwcześniej zabezpieczony możliwie szybko zakończonym programem szczepień, aby bez ryzyka mógł kontaktować się z otoczeniem, realizując program edukacyjny stosownie do faz rozwoju psychicznego.